FÉSZ

Hamarosan elkészül a Komáromi Csillagerőd

Komáromi Csillagerőd rekonstrukciója, bővítése és környezetének rendezése, generál kivitelezési munkák
 
A Liget Budapest Projekt keretében a komáromi Csillagerőd műemlék épületének felújítását a FÉSZ Zrt. konzorciumban végzi. (Az ÉPKAR Zrt.-vel és a WHB Kft.-vel közösen)  A hatmilliárd forintos beruházás célja a komáromi erődrendszerhez tartozó, jelenleg használatlan Csillagerőd hasznosítása kiállítási célra és az erőd történelmi építményeinek rekonstrukciója. Ez a beruházás tehát nemcsak a létesítmény állagóvását eredményezi, hanem a város rendezvényeinek, valamint alkalmi és állandó kiállítások létrehozására ad lehetőséget, melynek eredményeként a Csillagerődben és az új kiállítócsarnokban hétezer négyzetméteres kulturális központ jön létre, ahol a Szépművészeti Múzeum gipsz szobormásolatainak gyűjteményét mutatják majd be az antikvitástól egészen a reneszánszig.
 
A komplex feladat magában foglalja a tágabb környezet, a terepalakulatok szakszerű és hiteles helyreállítását, az új funkció által igényelt külső téralakítást, valamint a kibővített erődépület által igényelt környezetalakítást. A külső erődfal földsáncaiban 9 db ágyúállás is található, közülük egyiket bombatalálat érte és több mint 50 %-át újra kellett építeni.
 
Az építészeti és belsőépítészeti tervezés legfontosabb szempontja az épületegyüttes és környezete műemléki értékeinek megóvása és megmutatása. Az „erőd”- karakter megtartása meghatározó koncepcionális célkitűzés volt. Az új beépítés a vasbeton szerkezetekkel (födém, pillérek) jól illeszkedik a szikár, robosztus eredeti, katonai rendeltetéshez. Az újonnan létesülő belső terek, tiszta áttekinthető, derékszögű világot hoznak létre, melyet a látszóbeton felületekkel még inkább kihangsúlyoznak. A belsőépítészeti koncepció ehhez alkalmazkodva és ezt erősítve egyszerű vonalvezetésű, áttekinthető elemeket fogalmaz meg.
 
A meglévő körfolyosó és a kiállítóterek a látható téglafelületek látványával egységesen egybefoglalják a változó kiállítási anyaggal berendezett tereket. Ezt szolgálja a körfolyosó járófelülete alatt kialakított padlócsatorna is, ahol az épületgépészeti- és villamossági nyomvonalak kerültek kialakításra. A meglévő épületben az összes vezetéket a (homokfújt, impregnált) látszótéglafalba rejtve kellett elvezetni, ami szintén kihívást jelentett a nagy mennyiségű bontott téglapótlás mellett. A meglévő erőd esővízelvezetése is a vastag falakban kialakított, fúrt ejtőcsöveken keresztül történt. Körülbelül 400 m3 új kő elhelyezés, 1.200 m2 felújított kőfelület kivitelezésére került sor. A padlóburkolatok 3. 000 m2-en osztott, dilatált, csiszolt betonfelületek. A beépített bútorelemek decor és laminált felületű panelből készülnek. A lámpatestek a földszinti, közönségforgalmú terekben egyrészt az általános világítást adják, másrészt a falakat vagy azon lévő kiállítási vagy információs elemeket világítják meg. Az új funkciók a mai kor igényeinek felelnek meg, melyeknek akusztikai (pl. előadótér) vagy higiéniai (vizesblokkok, konyhaüzem) okai vannak. Teljeskörű akadálymentesítés valósul meg az épületegyüttesben és megjelenik a talajvízhő felhasználása is, mint megújuló energia hasznosítás.
 
Nehézséget jelentett a Duna közelsége, ugyanis a bővítés pinceszintje -4 m-en van, a padlócsatorna alatt a munkagödör -7 m-en. A mélyépítéshez alkalmazott jet oszlopok -12,5 m mélyre kerültek. A talajvízszint süllyesztés a szerkezetépítés ideje alatt, több kútból történő folyamatos szivattyúzással a koporsófödém zárásáig tartott. Utóbbi kialakítása szerkezetépítési, betonozási-zsaluzási, munkavédelmi szempontból is kihívást jelentett, főként az egyedi gyártású kerámiaburkolatok és rejtett ereszcsatornák elhelyezése a különböző hajlásszögű felületeken.
 
Összefoglalóan az épületben a történeti katonai, szigorú, mérnöki szükségszerűség adja az alaphangulatot, amely inkább párhuzamban, mint kontrasztban találkozik a XXI. század gépészeti és világítástechnikai kultúrájával. A karakterképző elemek is ezt a hangulatképek kívánják erősíteni. Mindezek alapvetően a leendő kiállításokat háttárként támogató – azt erősítő – hatásként tervezettek.