FÉSZ

Szombathely, Agora Művelődési és Sportház

Épületfelújítás, Generálkivitelezés

A kivitelezés időtartama: 2014. október - 2015. augusztus

 
Szombathelyi Agora - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális, közösségi, közművelődési központtá történő fejlesztése,átalakítása
     
Az építési helyszín a Szombathely Március 15 tér 5. sz. alatti 2710/1 hrsz-ú ingatlan. Az Agora- MSH épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése tárgyában és a személyfelvonó létesítésére az építési engedélyt Kőszeg városjegyzője adta ki.A  program az Agora-MSH főtömegére terjed ki, az irodaszárny épülete nem tárgya a kivitelezésnek, a főtömeg alatti pinceszinti munkák csak a kapcsolódó munkákhoz szükséges mértékű kivitelezésre korlátozódnak. Az 50 éves épület szerkezeti korszerűsítéssel, de nagyrészt az eredeti homlokzati formában megőrzésre kerül.

A pályázati kiírásban előírt közösségi, képzési, szórakozási és közművelődési tanácsadói funkció kialakítása a nagyterem nélkül 1807 m2 nagyságon valósul meg, a nagytermi átalakítással és egyéb átalakítással érintett területek összevonásával a felújítás összességében 2993,33 m2.

A felújítás az alábbi kategóriákra terjed ki: TIOP pályázatnak való funkcionális megfeleltetés, nyílászáró cserék, termikus burok kialakítása, és a nagyterem belső felújítása. A projektnek való megfeleltetés eredményeként a szociális blokk áthelyezésre kerül, a nagyterem mérete csökken, de akusztikailag felújításra kerül, kis mértékű külső bővítés történik. Az épület maximált befogadóképessége 1200 fő, a nagyterem maximált befogadóképessége 1000 fő.

 Bekerülési költsége: 678.899.284 Ft
 

Hasonló referencia munkáink